Αρχική σελίδα

Από Trace Project

Το Wiki του Trace έχει μεταφερθεί εδώ

Σας καλωσορίζουμε στην πλατφόρμα Wiki του ερευνητικού προγράμματος TRACE (Tracing Racism in Anti-raCist discourse: Α critical approach to European public speech on the migrant and refugee crisis, TRACE/HFRI-FM17-42, ΕΛΙΔΕΚ 2019-2022)! Το Wiki – TRACE αποτελεί το πρώτο ψηφιακό σώμα ελληνικών αντιρατσιστικών κειμένων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει θεσμικά και μιντιακά αντιρατσιστικά κείμενα που κυκλοφόρησαν στην ελληνική δημόσια σφαίρα από το 2015 και εξής και πραγματεύονται θέματα που εμπίπτουν στο μεταναστευτικό/προσφυγικό. Στόχος μας είναι:

- να αποκαλύψουμε τις γλωσσικές ή/και άλλες σημειωτικές πρακτικές μέσω των οποίων ο ρατσιστικός λόγος εμφιλοχωρεί στον αντιρατσιστικό

- να συμβάλουμε στην ανάπτυξη της κριτικής επίγνωσης των ατόμων ώστε να συνειδητοποιήσουν πως μέσα από τον (φαινομενικά) αντιρατσιστικό λόγο συγκαλύπτεται και αναπαράγεται ο ρατσιστικός λόγος.

Φορέας Χρηματοδότησης:


Φορέας Υποδοχής:

To wiki απευθύνεται σε:

 • ερευνητές/τριες που τα ενδιαφέροντα τους επικεντρώνονται στα πεδία:
  • της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (Critical Discourse Analysis)
  • της Κριτικής Κοινωνιογλωσσολογίας (Critical Sociolinguistics)
  • των Σωμάτων Κειμένων (Corpus Linguistics)
  • της ανάλυσης (αντι)ρατσιστικού λόγου,
  • της κοινωνικής κατασκευής μειονοτικών (π.χ. μεταναστευτικών, προσφυγικών) ταυτοτήτων,
  • καθώς και σε όσους/ες ασχολούνται με εκπαιδευτικές εφαρμογές στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού,
 • μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της ανάπτυξης του κριτικού γραμματισμού,
 • μη κυβερνητικές/μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, σε κινηματικούς φορείς/συλλογικότητες, σε άτομα που οργανώνουν διαφημιστικές καμπάνιες υπέρ των μεταναστών/τριών- προσφύγων/ισσών, ώστε να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν γι’ αυτό το είδος του λανθάνοντα ρατσισμού.
 • εθελοντές/τριες που ενδιαφέρονται για μεταναστευτικά, προσφυγικά και (αντι)ρατσιστικά θέματα,
 • άτομα που παρέχουν ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη σε μετανάστες/τριες-πρόσφυγες/ισσες,
 • διαμορφωτές/τριες της κοινής γνώμης, όπως οι δημοσιογράφοι.

Όποιος/α χρησιμοποιήσει κείμενα ή κειμενικά αποσπάσματα του wiki-TRACE είτε για ανάλυση είτε για διδακτική αξιοποίηση είτε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό είναι υποχρεωμένος/η, με βάση τον νόμο 2121/1993 (ΦΕΚ Α/25/1993 – 04.03.1993), να παραπέμψει στο wiki-TRACE, να κάνει ρητή αναφορά στο ερευνητικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του οποίου διαμορφώθηκε το παρόν σώμα κειμένων και να αναφέρει τον φορέα χρηματοδότησης του προγράμματος.

Το wiki παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: